екОко Дейности За нас

Дейности

"Ефект на пеперудата" и екологичен отпечатък (ЕО)

В теорията на хаоса, Ефектът на пеперудата е чувствителната зависимост от началните условия, където една малка промяна на параметър в нелинейна система може да доведе до големи разлики в по-късните състояния. Името на ефекта, дадено от Едуард Лоренц, произлиза от метафоричен пример как размахването на крилата на пеперуда може да доведе до драстични промени в развитието и траекторията на далечно торнадо.

Макар че ефектът на пеперудата може да изглежда езотеричен и малко вероятен, той се проявява при много прости системи: така например, една топка, която е поставена на върха на даден хълм, може да тръгне в няколко различни направления, които са изцяло зависими от леки различия в началната позиция.

Ефектът на пеперудата се използва често в книги и филми с научна фантастика и се свързва с пътешествие във времето. Теорията на хаоса и чувствителната зависимост от началните условия са описани за първи път от Анри Поанкаре през 1890 година. Ефектът напомня и на разказа на Рей Бредбъри от 1952 година „Гръмна гръм“, където гибелта на пеперудата в далечното минало променя света на бъдещето.

Какво представлява екологичният отпечатък?

Екологичният отпечатък е показател и мерна единица за нашата консумация на природни ресурси. Идеята е, че всяко едно човешко същество използва определена част от ресурсите на земята. Всички ние използваме част от земеделска площ за добив на храна, площ за своя дом, за улиците, за съхраняване на отпадъците, за добив на суровините за производство на дрехи и така нататък. Всеки от нас се нуждае от площ или пространство за живеене. Някои хора използват повече пространство, други по-малко.

Измерим ли е ЕО?

Моят ЕО показва от каква площ и пространство се нуждая, според консумацията ми на природни ресурси и начина ми на живот. Той може да бъде изчислен индивидуално за всеки човек както и за всяка нация или пък за цялото световно население за период от една година. Можете да изчислите своя екологичен отпечатък на адрес: http://footprint.wwf.org.uk/

Фотоконкурс и фотоизложба "ЕкОко"

Организирахме фотоконкурс и подготвихме изложба с най-въздействащите фотографии. Изложбата се намира на втория етаж на ППМГ "Академик Иван Ценов" - Враца.

Направа на коледна украса от отпадъчни и еко материали. Ето и някои идеи, които намерихме в мрежата:

Да превърнем старите крушки в красив декор

Вместо да изхвърлим изгорелите крушки на боклука, можем да ги използваме като направим от тях красива декорация за дома си. Открихме 5 идеи тук.

Да рециклираме пластмасовите бутилки вкъщи

Пластмасовите бутилки също можем да използваме за направа на декорация и бижута. Открихме много идеи как да направим това тук.

И още много идеи да превърнем отпадъците в нещо красиво тук.

И така – рециклирайте, украсявайте, забавлявайте се!

Горе